ПГИТ Алеко Константинов – Велинград

Професионална гимназия по икономика и туризъм,,Алеко Константинов” е училище, което готви кадри за сферата на икономиката, туризма и информационните технологии. То е от новите училища, но с богата и динамична история. Основавайки се на установените си вече традиции гимназията непрекъснато утвърждава своя облик на динамично развиваща се образователна институция. Стремежът ни е да въвеждаме нови специалности, които да отговарят на потребностите на пазара на труда. Професионалното образование трябва да гарантира добрата подготовка и да направи младите хора конкурентноспособни специалисти. Тяхната реализация е по-успешна  и с доброто владеене на чужди езици. При нас традиционно се изучават английски, немски, руски.

Наред с новостите в учебната работа животът  в ПГИТ се обогатява с много извънкласни дейности и мероприятия. За доброто име на професионалната гимназия допринасят успехите на ученици и учители в национални състезания, конкурси, изяви.

Днес  тук се демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи. Прилагат се актуални стратегии, технологии и интерактивни методи. В училището се подготвят мотивирани ученици, които излизат от традиционната класна стая и търсят нови начини , за да знаят и могат повече. Насърчава се екипната работа на висококвалифицирани педагогически специалисти, които чрез новите технологии все повече се доближават до дигиталните ученици за постигане на практически ориентирано обучение. Реализират се инициативи, насочени към изграждане на общността: ученик-учител-родител-общество, защото водеща е идеята ,,Заедно можем повече!”

Професионалната подготовка на учениците се осъществява в специално оборудвани кабинети – четири готварски работилници, кабинети по сервиране и барманство, кабинети по теоретично – професионална подготовка и туристически дейности. Училището разполага с няколко компютърни зали, които са свързани в мрежа и са комплектовани с необходимите устройства и аксесоари за целите на обучението по икономическа информатика и другите специалности,свързани с технологиите. Всички те имат достатъчен брой съвременни компютри, мултимедия, мултифункционално устройство, принтери, флип-чарт и др. Базата е снабдена с качествен интернет, който подпомага доброто обучение на всички специалности.

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД   ЗАВЪРШЕН  VII – ми КЛАС ЗА  2021/ 2022 г.

  • ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ  ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ
  •  ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ
  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 
  • БИЗНЕС  АДМИНИСТРАЦИЯ

http://www.pgit-velingrad.com/

admin

0897 921 381

admin has 121 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар