642 училища са класирани за финансиране по програма Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или библиотеки ще има в 642 училища

Прочетете повече