Европейска награда за иновативно обучение получиха четири училища

Наградата е нова европейска инициатива на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. Целта е да бъдат откроени успешни преподавателски практики в рамките на Програма „Еразъм+“ и да бъде отличена добрата работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Първото издание на конкурса постави актуална тема – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор на проектите открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование. Лауреатите на наградата са:

  • Първо частно училище „Леонардо да Винчи“, Русе, с проекта „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“ – в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Резултатите от проекта се прилагат реално в начален етап от образованието при деца с речеви затруднения.
  • СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък, с проект „Enhancing student and teacher success through STEM education“ – в категория „Начално образование“. По проекта стартира STEM обучението в училището и се изгражда и STEM кабинет.
  • Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”, Враца, с проект „Да бъдеш учител през 21-ви век“ – в категория „Средно образование“. Училището е стартирало и развило облачни технологии, които успешно ползва и в условията на пандемията от Ковид-19.
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“, Бургас, с проекта „Ела с нас в Робоклас“ – в категория „Професионално образование и обучение“. След проекта в гимназията се осъществява обучение в ново професионално направление по роботика, в което се включват все повече ученици.

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар