Начални училища (I – IV кл.)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ Разлог Благоевград Общинско
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Разлог Благоевград Общинско
Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Поленица Благоевград Общинско
Начално училище „Петко Р. Славейков“ Дагоново Благоевград Общинско
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ Банско Благоевград Общинско
Начално училище „Пейо Яворов“ Фъргово Благоевград Общинско
Начално училище „Васил Левски“ Осина Благоевград Общинско
Начално училище „Яне Сандански“ Жижево Благоевград Общинско
ОБЛАСТ БУРГАС
Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ Бургас Бургас Общинс
Начално училище “ Братя Миладинови“ Кръстина Бургас Общинско
Частно начално училище „Русия“ Свети Влас Бургас Частно
Начално училище „Константин Величков“ Габерово Бургас Общинско
Начално училище “ Д-р Петър Берон“ Ябълчево Бургас Общинско
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Начално училище „Иларион Макариополски“ Елена Велико Търново Общинско
Начално училище „Цани Гинчев“ Лясковец Велико Търново Общинско
Начално училище „Иван Вазов“ Царски извор Велико Търново Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Сушица Велико Търново Общинско
ОБЛАСТ ВАРНА
Начално училище „Васил Левски“ Варна Варна Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Белослав Варна Общинско
Начално училище „Иван Вазов“ Дългопол Варна Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Снежина Варна Общинско
ОБЛАСТ ВИДИН
Начално училище „Васил Левски“ Белоградчик Видин Общинско
ОБЛАСТ ВРАЦА
Начално училище „Христо Ботев“ Бяла Слатина Враца Общинско
Начално училище „Цани Гинчев“ Бяла Слатина Враца Общинско
Начално училище „Христо Смирненски“ Бяла Слатина Враца Общинско

Начално училище „Иванчо Младенов“
Враца, ул.“Антим 1″ 4 тел.092663571
Враца Враца Общинско
Начално училище „Иван Вазов“ Враца Враца Общинско
Начално училище“ Свети Софроний Врачански“ Враца Враца Общинско
Начално училище „Васил Левски“ Козлодуй Враца Общинско
Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий“ Оряхово Враца Общинско
Начално училище „Д-р Петър Берон“ Оряхово Враца Общинско
Начално училище “ Петко Рачов Славейков „ Роман Враца Общинско
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Начално училище „Васил Левски“ Габрово Габрово Общинско
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Начално училище“Братя Миладинови“ Каварна Добрич Общинско
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Септемврийци Добрич Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Каблешково Добрич Общинско
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Начално училище „Васил Левски“ Звънарка Кърджали Общинско
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Начално училище „Свети Климент Охридски“ Кюстендил Кюстендил Общинско
Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Раждавица Кюстендил Общинско
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Ловеч Ловеч Частно
Начално училище „Инж. Георги Иванов Вълков“ Луковит Ловеч Общинско
Начално училище „Любен Каравелов“ Бабинци Ловеч Общинско
Начално училище „Хаджи Генчо“ Тетевен Ловеч Общинско
Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Троян Ловеч Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Троян Ловеч Общинско
ОБЛАСТ МОНТАНА
Начално училище „Георги Бенковски“ Монтана Монтана Общинско
Начално училище „Васил Левски“ Вършец Монтана Общинско
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Начално училище „Васил Левски“ Пазарджик Пазарджик Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Пазарджик Пазарджик Общинско
Начално училище „Васил Друмев“ Пазарджик Пазарджик Общинско
Начално училище „Георги Сава Раковски“ Пазарджик Пазарджик Общинско
Начално Училище “ Михаил Каролиди „ Пещера Пазарджик Общинско
Начално Училище „Михаил Куманов“ гр.Пещера Пещера Пазарджик Общинско
Начално училище „Васил Левски“ Септември Пазарджик Общинско
Начално училище „Паисий Хилендарски“ Стрелча Пазарджик Общинско
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ Злокучене Пазарджик Общинско
Начално училище „Кирил и Методий“ Черногорово Пазарджик Общинско
Начално училище „Никола Фурнаджиев“ Пазарджик Пазарджик Общинско
Начално Училище „Васил Петлешков“ Брацигово Пазарджик Общинско
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Начално училище „Архимандрит Зиновий“ Радомир Перник Общинско
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Начално училище „Единство“ Плевен Плевен Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Плевен Плевен Общинско
Hачално училище „Патриарх Евтимий“ Плевен Плевен Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Плевен Плевен Общинско
Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ Славяново Плевен Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Върбица Плевен Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Дисевица Плевен Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Писарово Плевен Общинско
Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ Долни Дъбник Плевен Общинско
Начално училище „Кнежица“ Кнежа Плевен Общинско
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Начално училище „Свети Свети Кирил и Методий“ Борец Пловдив Общинско
Начално училище „Неделя Петкова“ Сопот Пловдив Общинско
Начално училище „Васил Левски“ Иганово Пловдив Общинско
Начално училище Васил Левски Кричим Пловдив Общинско
Начално училище „Отец Паисий“ Динк Пловдив Общинско
Начално училище „Св.Климент Охридски“ Войсил Пловдив Общинско
Начално училище „Христо Ботев“ Първомай Пловдив Общинско
Начално училище „Петко Рачев Славейков“ Воден Пловдив Общинско
Начално училище“Любен Каравелов“ Съединение Пловдив Общинско