Университети

Висше училище Населено място Вид

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Благоевград Държавно
Американски университет в България – Благоевград Благоевград Частно
Колеж по туризъм – Благоевград Благоевград Частно

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Ботевград Частно
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас Бургас Държавно
 Бургаски свободен университет Бургас Частно
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна Варна Държавно
Икономически университет – Варна Варна Държавно
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Варна Държавно
Технически университет – Варна Варна Държавно
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна Частно
Висше училище по мениджмънт Варна Частно
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново Държавно
Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново Велико Търново Държавно
Технически университет – Габрово Габрово Държавно
Европейски политехнически университет – Перник Перник Частно
Медицински университет – Плевен Плевен Държавно
Аграрен университет – Пловдив Пловдив Държавно
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив Пловдив Държавно
Медицински университет – Пловдив Пловдив Държавно
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив Държавно
Университет по хранителни технологии – Пловдив Пловдив Държавно
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив Пловдив Частно
Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив Пловдив Частно
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив Пловдив Частно
Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе Държавно
Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов Свищов Държавно
Академия на Министерството на вътрешните работи – София София Държавно
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София София Държавно
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София София Държавно
Висше училище по телекомуникации и пощи – София София Държавно
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София София Държавно
Лесотехнически университет – София София Държавно
Медицински университет – София София Държавно
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София София Държавно
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София София Държавно
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София София Държавно
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София София Държавно
Национална художествена академия – София София Държавно
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София Държавно
Технически университет – София София Държавно
Университет за национално и световно стопанство – София София Държавно
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София София Държавно
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София София Държавно
Химикотехнологичен и металургичен университет – София София Държавно
Висше училище по застраховане и финанси – София София Частно
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София София Частно
Нов български университет – София София Частно
Театрален колеж „Любен Гройс“ – София София Частно
Тракийски университет – Стара Загора Стара Загора Държавно
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен Държавно

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар