Специални училища и центрове

ДУХОВНИ УЧИЛИЩА
Духовно Училище Момчилград Кърджали
ДУ-Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“-Пловдив Пловдив Пловдив
Духовно училище Русе Русе
Духовно Училище Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ София София – град
Духовно училище „Нювваб“ Шумен Шумен

 

ПО СИЛАТА НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР
Френско училище „Виктор Юго“ София София-град
Англо-американско училище София София-град
Сдружение на родителите от немско-българското училище за среща на културите София София София-град

 

СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ Варна Варна
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Ст. Белинов“ Пловдив Пловдив
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ София София – град
Специално училище за ученици с нарушено зрение „ЛУИ БРАЙЛ“ София София – град
Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски“ Търговище Търговище

 

Национален дворец на децата София София – град
ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР София София – град

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
Център за информационно осигуряване на образованието София София – град
Център за учебно-тренировъчни фирми София София – град
Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката София София – град
Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ София – град
Национален музей на образованието – гр. Габрово Габрово
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование София София – град
Учебен център София София – град
Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Банкя София – град

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
Център за специална образователна подкрепа „Свети Паисий Хилендарски“ Благоевград Благоевград
Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски“ Гоце Делчев Благоевград
Център за специална образователна подкрепа „Рилска иглика“ Долно Драглище Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Благоевград Благоевград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Бургас Бургас
Център за специална образователна подкрепа Велико Търново Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа Ново село Велико Търново
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново Велико Търново Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа „Св. Св. Кирил и Методий“ Кривня Варна
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Варна Варна
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Видин Видин Видин
Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ Видин Видин
Реионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Враца Враца
Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ Враца Враца
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Габрово Габрово
Център за специална образователна подкрепа – гр. Добрич Добрич Добрич
Център за специална образователна подкрепа – гр. Каварна Каварна Добрич
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Добрич Добрич
Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“ Кърджали Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Кърджали Кърджали
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Кюстендил Кюстендил
Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски“ Ловеч Ловеч
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч Ловеч Ловеч
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Монтана Монтана
Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ Лом Монтана
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пазарджик Пазарджик Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа Велинград Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа Пазарджик Пазарджик
Център за спецална образователна подкрепа Перник Перник
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Перник Перник Перник
Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков“ Плевен Плевен
Регионален център за за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Плевен Плевен
Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева“ Долни Дъбник Плевен
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Пловдив Пловдив Пловдив
Център за специална образователна подкрепа – гр. Пловдив Пловдив Пловдив
Център за специална образователна подкрепа – Кубрат Кубрат Разград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Разград Разград
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Русе Русе
Регионален център за подпомагане процеса на приобщаващо образование Силистра Силистра
Център за специална образователна подкрепа Силистра Силистра
Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ Сливен Сливен
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Област Сливен Сливен Сливен
Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София София София – град
Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“ София София – град
Център за специална образователна подкрепа „ПРОФ. ДПН Г. АНГУШЕВ“ София София – град
Регионален център за подкрепа на процеса на пробщаващото образование – София-град София София – град
Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“ София София – град
Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“ София София – град
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- София област София София – град
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Стара Загора Стара Загора Стара Загора
Център за специална образователна подкрепа Мъглиж Стара Загора
Център за специална образователна подкрепа Стара Загора Стара Загора
Център за специална образователна подкрепа – гр. Търговище Търговище Търговище
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище Търговище Търговище
Център за специална образователна подкрепа „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Хасково Хасково
Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование Хасково Хасково
Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачов Славейков“ Харманли Хасково
Център за специална образователна подкрепа „СТЕФАН ВАСИЛЕВ“ Свиленград Хасково
Център за специална образователна подкрепа Шумен Шумен
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Шумен Шумен
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ямбол Ямбол Ямбол
Център за специална образователна подкрепа „Н. Й. Вапцаров“ Елхово Ямбол

 

admin

0897 921 381

admin has 121 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар