Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен

Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен е училище с многогодишен опит в професионалното образование в сферата на селското стопанство, с много добри специалисти- преподаватели и добра материално-техническа база.
ПГСС – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

І.НАПРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Професия      – 621070  „Техник на селскостопанска техника”
Специалност- 6210701  „Механизация на селското стопанство”
Форма на обучение – Дневна
Срок на обучение 5 години

ІІ.НАПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНЕ,МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ

Професия  521010 „Машинен техник”
Специалност 5210105  „Машини и системи с ЦПУ”
Форма на обучение – Дневна
Срок на обучение 5 години

http://pgss-kuklen.com/

 

admin

0897 921 381

admin has 121 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар