642 училища са класирани за финансиране по програма Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт

Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или библиотеки ще има в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа. Финансирането се осигурява от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „ Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. С това се предоставя възможност на училищните ръководства да създават или обновяват стаи, в които учениците да се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки.

Училищата получават финансиране също и за нови стаи за занимания по интереси, както и за библиотеки или кътове за четене, в които могат да се провеждат различни инициативи.

Списък с класираните училища и центрове за специална образователна подкпепа можете да видите тук.

На снимката: Второкласници от ОУ „Св. Климент Охридски“-Плевен

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар