Втора ученическа научна конференция ще представи иновативни проекти и развитие на ученическия интелект

На 20 октомври, от 10:00 до 15:30 часа, в сградата на Нов Български
Университет, ученици от Частно средно училище Рьорих ще се
съберат, за да споделят своите изследователски проекти и гледни точки
върху значими теми от различни научни области. Освен да подчертаe
важността на образованието, това събитие ще бъде и продължение на
учебния процес, насочен към развитието на интелекта на учениците.
Конференцията Via Cognita не е само събитие, но и част от по-голямата
цел да се отбележи 25-годишният юбилей на Училище Рьорих
В програмата ще бъдат представени интересни акценти, които включват
историческа реконструкция на момент от средновековната българска
история. Този проект не само допринася за запазването на
историческата памет, но и развива ученическата креативност и интерес
към миналото.
Ученици от 11-ти клас ще разкажат повече за предприемаческия си
проект за преустройство на градския площад в квартал Драгалевци. Този
проект демонстрира как образованието може да бъде свързано с
практическия опит и предизвикателствата на реалния свят. Подобен тип
научна конференция е идеалният пример за иновативен подход към
образованието, съчетавайки теория с практика и насочвайки учениците
към активното мислене и изследователска работа. По този начин те
придобиват ценни умения и опит, които няма да открият само в
учебниците.
Образованието и научният напредък, които се насърчават чрез събития
като Ученическа научна конференция Via Cognita, са ключът към
формирането на бъдещите лидери и иноватори, които ще изградят по-
добро общество.

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар