Професионална Техническа гимназия – Бургас

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – Бургас обучава ученици след завършено основно образование в три форми на обучение: дневна, вечерна, задочна по следните професии и специалности:

  • Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

  • Професия: Монтьор по комуникационни системи

Специалност: Радио и телевизионна техника

След завършен VI клас в задочна форма на обучение:

  • Професия: Шлосер 

            Специалност: Шлосерство 

Специалностите са перспективни, отговарящи на потребностите на града и региона.

Учениците в Професионална техническа гимназия – гр. Бургас се обучават в просторни, светли и много добре обзаведени кабинети, които са оборудвани с мултимедии, интерактивни дъски. Училището предоставя непрекъснат безжичен интернет достъп.

Гимназията разполага с:

• 8 класни стаи;

• Специализирани кабинети по професионална подготовка;

• Специализиран кабинет по Биология, Химия;

• Специализиран кабинет по Български език и литература;

• Специализиран кабинет по История и География;

• 2 компютърни зали, оборудвани с общо 20 компютърни конфигурации, мултимедии, принтери;

• Учебни работилници

• Фитнес зала;

• Открити спортни площадки;

• Медицински кабинет;

• Санитарни възли

За осигуряване сигурността на учениците и персонала в гимназията има осигурено непрекъснато видеонаблюдение, рестриктивен пропускателен режим за външни лица.

Училището предлага и модернизирано общежитие, разполагащо с всички удобства за нуждите на учениците – стаи, оборудвани с централна отоплителна система, телевизор, хладилник; отделни санитарни възли за всяка стая; фитнес салон; кабинети за самоподготовка, провеждане на дискусии и други мероприятия по Плана на възпитателното взаимодействие в общежитието

Постоянното модернизиране на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи дава възможност за успешна бъдеща реализация на нашите ученици в страната и чужбина.

За развитието и растежа на образователната институция от особено значение е непрекъснатото модернизиране на материалната база до изграждане на цялостния й привлекателен облик.

Сайт:
https://www.ptgburgas.com/

Адрес:
гр.Бургас кв. „Акации“ спирка „Лебед“ /след стадион „Черноморец“/Директор:
Радка Костадинова
GSM: 0898 97 47 68
Е-майл: ptg_burgas@abv.bg

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар