Проект Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието (МОН) започва проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”. Проектът, който стартира септември 2021 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани. Той е с продължителност 18 месеца и е на стойност €79,265.25 .

Проектът ще стартира през януари 2022 г. с тест, който трябва да оцени на какво ниво е медийната грамотност на децата в момента. Целта на проекта е да даде цялостна картина за уменията по медийна грамотност (МГ) на гимназистите и да развие методика за преподаване на МГ през учебните програми и за обучение за учителите. Целта е уменията по МГ да се развиват като интегрална част от целия образователен процес, независимо от преподавания предмет.

Акцентът е поставен върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност, както и на дух на предприемчивост и иновации.

Друга цел е насочена към развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти чрез прилагане на нови технологии, облачни ИКТ услуги, иновативни дигитални методи на преподаване, интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.

Повече може да научите ТУК

admin

0897 921 381

admin has 90 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар