Европейски портал за образование

Българският еврокомисар Мария Габриел представи новия онлайн портал посветен на Европейското пространство за образование. Той ще предоставя по достъпен начин цялата информация за действията и инициативите, актуалните покани за финансиране, създаването на мрежи за сътрудничество, споделяне на добри практики.

Порталът включва 10 основни раздела с информация по теми и целеви групи. Темите се фокусират върху подобряването на качеството в образованието и обучението, учителите и преподавателите, цифровото образование, международното сътрудничество. Разделите по целеви групи включват образованието и грижите от най-ранна детска възраст през училищното образование, висшето образование до професионалното обучение и образованието за възрастни. Те предоставят възможности за лесен достъп до информация за инициативи, програми за финансиране и общности за сътрудничество. Порталът обръща внимание и на новини, актуални документи в областта на образованието и обучението, възможности за финансиране, заетост и трудова мобилност. Целта е всеки да намери информация и материали въз основа на своите нужди.

„Очаквам единния портал на Европейското образователно пространство да бъде регулярно актуализиран и допълван с информация. Затова ще разчитам и на активността на образователните общности. Заедно можем да го усъвършенстваме и направим полезен”, коментира още българският еврокомисар.

Вижте повече ТУК

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар