ОУ Св.св Кирил и Методий – Малорад

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Малорад е училище с богата история. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно – образователен център в селото. Разполага със съвременна материално – техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

Работата на педагогическия и непедагогическия колектив на училището е насочена към създаване и използване на условия за интеграция на децата от ромската етническа група в условията на съвременното общество чрез усъвършенстване на факторите на учебно – възпитателния процес.

Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност. Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.

Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.

През всичките тези, немалко години от първия звънец до днес, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Малорад е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

Директор на учебното заведение е г-жа Мая Донкова – Марковска.

Телефон: 00898472270
GSM: 0879803703, 0879803714

 

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар