Отриване на STEM център „Млади изследователи“ в столичното 10 СУ „Теодор Траянов“

10 СУ „Теодор Траянов е спечелило финансиране от 300 000 лева за проекта си по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Проектът има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM – Science, Technology, Engineering, Math – наука, технология, инженерство, математика.ЗЗ

Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова при отриването на STEM центъра е заявила: STEM обучението развива социалните и комуникативните способности, съдейства за социализацията на учениците и помага на учителите да бъдат не просто лектори, но и ментори в процеса на обучение на децата. То мотивира всички участници в образователния процес да бъдат креативни и инициативни. То води не само до усвояване на нови знания, но и формира необходимите умения за успешна реализация на децата ни в днешното високотехнологично общество.

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар