МОН откри HELPDESK за училищата

В Министерството на образованието и науката (МОН) вече работи HelpDesk – Национален мониторинг център, който подпомага системните и училищни администратори в страната във връзка с използването на електронните платформи и ресурси за обучение. Информация и консултация се предоставя чрез безплатна телефонна линия с номер 070010241 или през Microsoft Teams.

IT експерти отговарят на въпроси всеки работен ден от 8 до 17 ч. Те дават разяснения за IT инфраструктурата на МОН, работата с електронните устройства, предоставени от министерството, а така също с електронните профили в системата на образованието @edu.mon.bg и платформите за дистанционно обучение, подсигурени от МОН. Приемат се запитвания за предоставяне на безплатни Microsoft лицензи, за единната информационна система за изпити и прием, за Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) и др.

Националният мониторинг център на МОН е разположен в Техническия университет в София и е създаден по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Освен със съвети, той подпомага работата на училищните ръководства в администрирането на данни и наблюдава и контролира как се изпълняват националните програми и проекти на МОН в областта на информационните и комуникационните технологии.

МОН продължава да дава консултации и на потребители на електронните платформи за обучение. Те могат да получат помощ на телефон 080010112.

admin

0897 921 381

admin has 91 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар