Младежки център – Пловдив

Неформално образование

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ предлага специализирани програми и услуги за млади хора на възраст 15 – 29 години. В центъра работи екип от младежки работници и ромски медиатори, преминали специализирано обучение от експерти на Съвета на Европа за осъществяване на дейности в областта на младежката работа. В резултат е разработен широк набор от обучителни модули, базирани на неформалната методология.

По своята същност неформалното образование представлява целенасочено учене, което се осъществява в разнообразна среда. То е доброволно и в основата му са обучаващите се и техните индивидуални потребности. Благодарение на неформалното образование се развиват редица ключови компетенции и умения, подпомагащи личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

Основните неформални образователни модули, в които младите хора имат възможност  да се включат, са в областта на гражданското образование и човешки права, неконфликтно общуване и справяне с агресията, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот.

Конкурс за младежки инициативи – лято 2021

Имаш идея. Имаш много яка идея. Имаш супер яка вдъхновяваща идея. Искаш ли да я споделиш с нас и заедно да я сбъднем, като зарадваме още твои връстници, които ще ѝ се изкефят?

Ние от ОП „Младежки център Пловдив“ отваряме нов етап в конкурса за младежки инициативи. С него целим да стимулираме младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.

Темата на конкурса за настоящия етап е „Летни събития на открито“. Те могат да бъдат:

 • Фестивали
 • Творчески работилници
 • Изложби
 • Музикални събития
 • Спортни събития
 • и други

Оценката на проектните предложения ще се извършва на база следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на проекта
 • Иновативни подходи и пространства
 • Уникалност на проекта
 • Включване на граждани в реализацията на проекта
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Устойчивост на проекта

Кой може да кандидатства? 

 • физически лица от 15 до 29 г. от  гр. Пловдив, Сопот и Хисаря;
 • неформална група младежи;
 • ученически съвети;
 • творци;
 • младежки клубове.

Кой не може да кандидатства?

 • НПО;
 • Детски градини, училища, университети и други образователни структури;
 • Общински структури.

Процедура по кандидатстване и оценяване:

Пълният пакет документи се изпраща до 31 юли 2021 г. само по електронен път, на адрес: youth.centre.plovdiv@gmail.com, като озаглавите имейла „Конкурс за младежки инициативи – лято 2021“. В 7-дневен срок от получаване на пакета с документи ще бъде проведено събеседване с кандидата и инициативата му ще бъде оценена. При резултат от минимум 80 точки (от 100 т.) инициативата се счита за одобрена, след което ще премине към етап на организиране и реализация.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен Формуляр за кандидатстване
 • Автобиография /творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа
 • Писмо за потвърждение на партньорства с организации/институции (при наличие)
 • Графични и видео материали, представящи младежката инициатива – визуализации, снимки и др. (по желание)

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ…

 

 

admin

0897 921 381

admin has 64 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар