Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград

Индикативен график на обучения по Национален план за действие по заетостта през 2021 г.

Дирекция Бюро по труда ПК /специалност/ Брой лица От дата До дата
Дупница ПК  Икономика и мениджмънт 20 11.6.2021 3.8.2021
Дупница ПК  Производство на кулинарни изделия и напитки 20 11.6.2021 3.8.2021
Дупница ПК  Шивачество 20 11.6.2021 3.8.2021
Дупница ПК Текстообработване 20 11.6.2021 3.8.2021
Банско ПК  Камериер 20 11.6.2021 4.8.2021
Благоевград ПК  Електромонтьор 20 25.6.2021 18.8.2021
Благоевград ПК Част от професия Помощник-инструктор по фитнес 20 11-06-21 04-08-21
Благоевград ПК  Икономика и мениджмънт 20 11.6.2021 3.8.2021
Благоевград ПК Бизнес администрация 20 11.6.2021 3.8.2021
Благоевград ПК  Производство на кулинарни изделия и напитки 20 11.6.2021 3.8.2021
Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 21.6.2021 18.8.2021
Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 25.6.2021 18.8.2021
 Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 7.6.2021 4.8.2021
 Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 15.6.2021 18.8.2021
Гоце Делчев ПК Офис секретар, специалност – административно обслужване 15 10.6.2021 4.8.2021
Гоце Делчев ПК Офис секретар, специалност – административно обслужване 15 10.6.2021 4.8.2021
 Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 11.6.2021 4.8.2021
 Гоце Делчев ПК Текстилно производство 20 18.6.2021 18.8.2021
Гоце Делчев ПК Икономическо информационно осигуряване 20 18.6.2021 18.8.2021
 Гоце Делчев ПК  Текстообработване 20 11.6.2021 5.8.2021
Гоце Делчев ПК Икономика и мениджмънт 20 11.6.2021 3.8.2021
Гоце Делчев ПК  Бизнес администрация 20 11.6.2021 3.8.2021
Гоце Делчев ПК Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца 20 11.6.2021 3.8.2021
Гоце Делчев ПК Текстообработване 20 11.6.2021 3.8.2021
Кюстендил ПК Икономика и мениджмънт 20 11.6.2021 3.8.2021
Кюстендил ПК – Бизнес администрация 20 11.6.2021 3.8.2021
Кюстендил ПК Текстообработване 20 11.6.2021 3.8.2021

admin

0897 921 381

admin has 73 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар