74 СУ Гоце Делчев – София

Профил Срок на обучение Брой ученици Английски език Балообразуване Профилиращи предмети
1. Софтуерни и хардуерни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 2 * Тест по БЕЛ + 2 * Тест по МАТ + БЕЛ от свид. + МАТ от свид. за 7 клас Информатика, Информационни технологии
2. Природни науки 5 години 26 Интензивно изучаван 3 * Тест по БЕЛ + 1 * Тест по МАТ + БЗО от свид. + ХООС от свид. за 7 клас Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021-2022г. на места по държавен план-прием, съгласно Наредба No. 10 от 01.09.2016г. за  организация на дейностите в училищното образование.

 

Вид дейност Срок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на

способностите

27 – 28 май 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите

 

 

до 07 юни 2021 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

·       изобразително изкуство

·       музика

·       спорт

 

21 юни 2021 г.

22 юни 2021 г.

23 – 24 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за

проверка на способностите

до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по

Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на

класиране

до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на

класиране

до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране          до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след втори етап на класиране

23 юли 2021 г.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на

класиране

29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

след трети етап на класиране

до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и

записване

определя се от директора

до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

admin

0897 921 381

admin has 90 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар