22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА

На 22 април празнуваме Деня на земята.

Всяка година организацията Международна мрежа за Деня на Земята се фокусира върху актуална тема, свързана с опазването на планетата. Темата тази година е „Климатични промени“.

Терминът климатични промени описва измененията в климата на Земята за дълъг период от време. Пример за изменение на климата е предизвиканото предимно от човека глобално затопляне.

Така Гугъл отбелязва Деня на Земята

admin

0897 921 381

admin has 111 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар