ЗПГ Климент Тимирязев – Сандански

Професии/Специалности  след седми клас за учебната 2021/2022

  • професия „Спедитор-логистик“,специалност „Спедиция,транспортна и складова логистика“ – 26 ученици 
  • информация  видео-1 видео-2
   Балообразуващи предмети– оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по география  и информационни технологии от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с разширено изучаване на английски език /12 часа в 8 клас/
  • професия „Организатор Интернет приложения“,специалност „Електронна търговия“ – 26 ученици 
  • информация видео-1 видео-2
   Балообразуващи предмети– оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с интензивно изучаване на английски език /18 часа в 8 клас/
  • професия ”Организатор на туристическата агентска дейност” специалност “Организация на туризма и свободното време” – 26 ученици 
  • информация видео-1 видео-2
   Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по география и история от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с интензивно изучаване на английски език /18 часа в 8 клас/
  • професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“,специалност .“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ – 26 ученици 
  •  информация видео-1 видео-2
   Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по Биология и Химия от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с изучаване на английски език
  • професия „Изпълнител на термални процедури“,специалност .“Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ – 26 ученици
  •  информация видео-1
   Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и оценките по Биология и Химия от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас. Професията е с разширено изучаване на английски език/12 часа в 8 клас/.
  • професия ”Агроеколог” специалност “Агроекология”– 26 ученици 
  • информация видео-1
   Балообразуващи предмети – оценката от външното оценяване по БЕЛ умножена по 2, оценката от външното оценяване по математика умножена по 2 и и оценките по Биология и Химия от от свидетелството за основно образование след завършен VІІ клас.Професията е с изучаване на английски език.
График за прием по специалности след седми клас за учебната 2021/2022

  • Национално външно оценяване /НВО/ – БЕЛ -16.06, МАТЕМАТИКА- 18.06
срокове I класиране II класиране III класиране
Подаване на документи от 05.07 до 07.07 от 13.07 до 16.07 от 26.07 до 27.07
Приемане и записване от 13.07 до 16.07 от 20.07 до 22.07 от 29.07 до 30.07

admin

0897 921 381

admin has 64 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар