По критерий Образование област Смолян е на второ място в страната (след столицата)

Според анализите за регионално развитие, изготвени от Института за пазарна икономика, област Смолян продължава да бъде една от областите с най-добри образователни показатели (веднага след столицата).

  • Нетният коефициент на записване на учениците в V–VIII клас е един от най-високите в страната – 90,8% при средно 86,5% на национално ниво.
  • Съотношението между броя на преподавателите и учениците в основното и средното образование е най-високото в страната – 120 преподаватели на 1000 ученици (при 87 на 1000 ученици в страната) през 2020 г.
  • Делът на напусналите основното и средното образование е най-ниският в страната. Сравнително малко остават и второгодниците.
  • Представянето на учениците от областта също е по-добро от средното в страната и през 2021 г. Средният успех на националното външно оценяване по математика след VII клас е 42,6 т. (при 37,9 т. в страната) и е третият най-висок (след столицата и област Варна). Оценката на матурата по български език и литература за областта е „Добър“ 4,44 (при „Добър“ 4,21 в страната), а делът на слабите оценки намалява до 2,4% (при 7,0% в страната), което нарежда областта веднага след столицата.
  • В Смолян функционират два филиала на висши учебни заведения – на Варненския свободен университет и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и областта отчита 14 студенти на 1000 души от населението (при 32 на 1000 души средно за страната).

 

admin

0897 921 381

admin has 98 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар