ПГМСС „Н. Вапцаров“ – Средище

В годините на своето съществуване Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Й. Вапацров“ – с. Средище, област Силистра се утвърждава не само като модерно, съвременно и предпочитано професионално училище, но и отвоюва своето заслужено място сред водещите земеделски гимназии в страната, като едно от малкото отлично развиващи се училища в сферата на професионалното образование.

Прием в дневна форма след завършено основно образование в седми клас по следните професии и специалности:
1. Професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска продукция“
2. Професия „ Техник по транспортна дейност“, специалност „Автотранспортна техника“
3. Професия „Растениевъд”, специалност „Полевъдство“.

 

admin

0897 921 381

admin has 78 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар