Национална програма Заедно в изкуствата и в спорта

Стартира изпълнението на Национална програма Заедно в изкуствата и в спорта, която има за цел да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

До края на юни всички училища могат да сформират ученически спортни отбори и групи по изкуства и да ги регистрират в регионалните управления на образованието. Заниманията ще започнат в началото на следващата учебна година.

Ще се организират отбори по футбол, волейбол и баскетбол, вокални, танцови, музикални, театрални групи. Техни ръководители могат да бъдат не само учители, но и треньори и творци извън образователната система.

Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори по Заедно в изкуствата и спорта. Училища с по-малко от 400 ученици могат да регистрират до две групи по изкуства и до два спортни отбора. В по-големите училища ще се финансират до три групи по изкуства и до три отбора.

Официалният старт на програмата ще бъде даден на националния стадион Васил Левски през септември. Специален гост на празника на спорта и изкуствата ще бъде Христо Стоичков, който горещо подкрепя новата инициатива.

admin

0897 921 381

admin has 96 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар