Интерактивна книга „Сили на характера“ за работа на възрастните с децата

Интерактивната книга „Сили на характера“ е методическо ръководство за работа с децата и е е посветено на силните страни и представя възможности за развитие на сили на характера. Представен  е и модел за откриване на силните страни и възможности за тяхното развитие и употреба по различни начини. Развитието на силните страни е свързано с процеси на самонаблюдение и наблюдение на другите. Засегната е темата за принципите на организиране процесите на развитие на силните страни и какви са възможните бариери.
Книгата е достъпна на сайта на Държавната агенция за закрила на детето.

 

 

admin

Уроци по математика за ученици от 1-12 клас. 0895 588 958

admin has 39 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар