ВСУ Черноризец Храбър с инициатива за ученици с интереси в икономиката

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира нова инициатива от учебната 2021/2022 г., насочена към абитуриентите, завършващи професионалните гимназии по икономика и паралелките с разширено изучаване на икономически дисциплини в цялата страна. Те могат да се обучават в специалностите „Финанси и счетоводство“ и „Международни икономически отношения“ на цена от 290 лв. на семестър за редовно обучение и 667 лв. на семестър за задочно обучение. Инициативата има за цел да подкрепи младите хора и да събере в университета студенти с трайни интереси в областта на икономиката – едно от приоритетните направления във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Специалностите, които вече втора година са с напълно обновени учебни планове, предлагат персонализирано учебно съдържание, базирано на силните страни, таланта и интересите на всеки студент. Акцентът е върху уменията за учене и личностно и професионално развитие в динамична среда и неопределеност. Методите на преподаване съчетават традиционни и дигитални образователни технологии, като лектори са бележити имена от България и чужбина и водещи експерти от практиката.

За да разшири възможностите за своите възпитаници, университетът предлага обучение в две специалности по един учебен план, без увеличение на срока и таксите. Бъдещите експерти могат да комбинират специалности от професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“ и „Психология“.

Източник и снимка: vfu.bg

admin

Уроци по математика за ученици от 1-12 клас. 0895 588 958

admin has 39 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар