Професия „Изпълнител на термални процедури“

Бургаското средно училище „Иван Вазов“ разкрива професионална паралелка „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Освен диплома за завършено средно образование, учениците ще получат и свидетелство за професионална квалификация, валидно в ЕС.

През 2018 г. е създадена и първата по рода си в Бургаска област професионална паралелка по специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ с разширено изучаване на английски език и придобиване на II-ра степен на професионална квалификация. Теорията и практиката на учениците се води от висококвалифицирани специалисти от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Учениците изучават задълбочено Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и получават начално медицинско образование. Изучават се предмети като: Анатомия и физиология, Долекарска помощ, Лечебен масаж, Фармакология, Латински език с медицинска терминология, Видове заболявания, Физикална терапия и рехабилитация, Ортопедия, Травматология и ортотика, Термални процедури и специализирана техника и много други. Училището разполага с модерно оборудван „Кабинет по рехабилитация и терапия“. Нашите ученици в професионалните паралелки получават образование, което им позволява да продължат обучението си в медицински специалности на по-високо ниво.

От учебната 2020/2021 г. СУ „Иван Вазов“, град Бургас е в Списъка на Иновативните училища. Темата на иновацията е: „Използване на комуникационния модел на интерактивната образователна среда в условията на групова форма на обучение и овладяване на технологията за екипна работа в образователния процес в часовете по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда в професионална паралелка по специалност: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове.

admin

0897 921 381

admin has 124 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар