Отбелязване на Международния ден на мигриращите птици

На 5 май Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбеляза Международния ден на мигриращите птици в село Поточница. Заедно с ученици от ОУ „Иван Вазов“, с. Поточница, и от СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград, денят премина през интересни преживявания и нови знания за една от най-емблематичните птици в района – египетският лешояд. Децата получиха рядката възможност да бъдат свидетели на поставянето на сателитни предаватели на млади египетски лешояди, част от програмата за подсилване на популацията на вида в страната, както и да освободят обратно в дивата природа керкенез и конфискувани сухоземни костенурки с помощта на екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Главният герой на събитието – световно застрашеният египетски лешояд, е единственият мигриращ на далечни разстояния вид лешояд в Европа. Страната ни приютява едва 26 двойки, като 20 от тях се намират в Източните Родопи.

Световният ден на мигриращите птици (WMBD) се отбелязва през май и октомври всяка година. Целта на тази глобална кампания е да повиши осведомеността за мигриращите птици и необходимостта от международно сътрудничество за тяхното опазване. Темата за тази година е посветена на водата и нейната важност за мигриращите птици

admin

0897 921 381

admin has 121 posts and counting. See all posts by admin

Вашият коментар